Tinh chất sáng da, cấp nước và loại bỏ da chết The Ordinary lactic Acid HA

240,000

Serum The Ordinary Lactic Acid 30ml có 2 loại nồng độ:
• 𝗟𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗰𝗶𝗱 𝟱% : Dành cho da nhạy cảm, mới sử dụng Acid lần đầu. Nên bắt đầu dùng từ 5% trước cho da làm quen.
• 𝗟𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗰𝗶𝗱 𝟭𝟬% : Dành cho da đã quen với AHA – BHA, da thường, da khỏe, da đang thiếu nước.

Xóa
Tinh chất sáng da, cấp nước và loại bỏ da chết The Ordinary lactic Acid HA