Tổng hợp son Blackrouge DOUBLE LAYER

  • Chất son mềm mướt, lì, bám lâu nhưng không khô môi
  • Dạng lai sữa son kem lì và son tint nên chứa ưu điểm của cả 2 chất son