Tẩy Da Chết Hóa Học Gigi Ester C Mandelic

Peel da GIGI có 2 bản:
+ 15% mandelic: thích hợp cho các bạn da thường tới da khô.
+ 13% mandelic + 2% salicylic: thích hợp cho các bạn da thường tới dầu.