Son Kem Lì Romand Blur Fudge Tint

Nhà Hoà về 4 màu đẹp nhất:

  • 01 Pomeloco: cam san hô
  • 02 Roisentel: cánh hồng khô
  • 03 Musky: cam đỏ gạch
  • 04 Radwood: nâu gỗ trầm ấm