Son kem lì 3CE

250,000

  • Taupe: đỏ đất
  • Active Lady: cam hồng đất
  • Peach tease: cam đào
  • Marcaron red: đỏ tươi
  • Live a little: đỏ gạch
  • Needfull: cam cháy
  • Child Like: đỏ cam
  •  Immanence: đỏ rượu vang
  • Best ever: đỏ thuần base hồng

Son kem lì 3CE

250,000