Son Kem Black Rouge Ver 8

140,000

  • A38 – Pumkin Count – Cam bí ngô
  • A39 – Fuchsia Psyche – Hồng ánh tím
  • A40 – Crush Lush – Hồng san hô 
  • A41 – Take me – Cam nude
  • A42 – BlackTea Soul – Trà sữa ánh đỏ
  • A43 – Breeze Orange – Nâu cam vintage 
  • A44 – Roasting Brown – Nâu cháy 
  • A45 – Bring it Brick – Đỏ gạch
  • A03 – The Crystal Soft Red
  • A12 – The Crystal Dashed Brown 
Son Kem Black Rouge Ver 8

140,000