Son Blackrouge Bokki

GB01 – Pepper Red: Màu đỏ tươi của sốt tương ớt Hàn Quốc trứ danh

GB02 – Burnt Tomato: Màu đỏ cam cà chua ngọt ngào, rực lửa

GB04 – Spicy Pepper: Màu đỏ ớt trầm pha chút ánh hồng

GB08 – Vienna Rosé: Màu hồng đất ánh đó thanh tú

GB11 – Mauve Brick: Màu nâu gạch pha chút đỏ ngọt ngào

GB12 – Honey Soy: Màu cam gạch tông trầm của sốt tương chua ngọt