Son Black Rouge Double Layer Over Velvet Ver 2

DL07 – Fauvism Red: Cam đỏ tươi
DL08 – Apricot Nudism: Màu be nude
DL09 – Modern Orange: Ánh cam khói
DL10 – Romantic Pink: Sắc hồng rose
DL11 – Dada Chilli: Đỏ chilli
DL12 – Cubism Brick: Đỏ gạch
DL13 – Gothic Jujube: Đỏ nâu nhẹ
DL14 – Maximal Brown: Đỏ nâu đất