Phấn tươi Đức

Không cần lỉnh kỉnh: kem nền rùi lại phấn phủmà chỉ cần 1 hộp phấn tươi nhỏ bé mà cân tất cả.