Phấn Nước April Skin Ultra Slim Cushion

Phấn Nước Aprilskin Ultra Slim Cushion hiện tại có 3 tone:

#21 Light Beige: màu be sáng

#22 Pink Beige: Màu be hồng

#23 Nature Beige: màu be tự nhiên

Xóa