Obagi Retinol

1,100,0001,200,000

Có 2 nồng độ: 
  • 0.5% cho người mới bắt đầu sử dụng.
  • Nồng độ 1% cho người đã dùng retinol, hoặc nền da khoẻ.
Xóa
Obagi Retinol