Nước hoa hồng Eau Precieuse Pháp

320,000

Chai “Nước Quý” của Pháp suốt 2 thế kỉ,  thuộc Top Toner Acid.

Nước hoa hồng Eau Precieuse Pháp

320,000