Mặt Nạ Wonjin

  • Thiết kế chất liệu giấy ôm sát, mềm mỏng.
  • Tinh chất nhiều nên có thể tận dụng dùng xuống cổ, chân tay.
  • Cấp ẩm tốt nhưng không nhờn dính
  • Có nhiều dòng, đa công dụng để có thể mix và đắp luân phiên.