Mascara Maybelline The Magnum Big Shot Volum Express

145,000

Mascara làm dày mi, không lem không trôi The Magnum Big Shot cho mi dày tối đa từ gốc đến ngọn ngay trong lần chải đầu tiên.

Mascara Maybelline The Magnum Big Shot Volum Express

145,000