Mascara 2 đầu nối mi Sivanna Super Model 5X Long

95,000

  • 1 đầu có ghi “Mascara” sẽ được sử dụng chuốt trước giúp tơi và tách mi dài theo từng sợi.
  • 1 đầu có ghi “Fiber” là đầu sợi nối, vô số sợi nối tạo hiệu ứng giúp mi dài hơn và dày hơn nhiều lần. Độ dày dài tùy bạn điều chỉnh
  • Mi tự nhiên hay mi dày, dài, cong ở độ nào bạn đều dễ dàng biến hóa được ạ
  •  Sản phẩm Mascara Sivanna 5X Long có khả năng chống nước trong nhiều giờ, bền với mồ hôi.
  • Chất Masacra chống bám bụi, hàng mi sẽ luôn khỏe, sạch tự nhiên cả ngày.
Mascara 2 đầu nối mi Sivanna Super Model 5X Long

95,000