Kẻ mắt nước KARADIUM Waterfroop

95,000

  • Bút kẻ mắt karadium trắng: dạng bút kẻ đầu mảnh cực dễ kẻ cho những bạn mới tập tành makeup (Đây là mẫu mới thay bản vỏ trắng trước đó)
  • Bút kẻ mắt karadium đen : nét vẽ dày hơn vỉ trắng.
Xóa
Kẻ mắt nước KARADIUM Waterfroop