Dung dịch vệ sinh phụ nữ Saforell

220,000

Sản phẩm đứng đầu được giới Y khoa Pháp khuyên dùng trong việc vệ sinh phụ nữ hàng ngày và thích hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm và da kích ứng.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Saforell

220,000