Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ Femfesh UK

155,000

  • 𝐌𝐚̀𝐮 𝐂𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐈𝐧𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐖𝐚𝐬𝐡 chiết xuất Lô hội, cúc la mã phù hợp làm sạch và nhẹ dịu hàng ngày.
  • 𝐌𝐚̀𝐮 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐚𝐬𝐡 𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞  Thành phần tăng cường cấp ẩm, chiết xuất hoa ngô và việt quất, phù hợp với những làn da bị tổn thương và đang phục hồi.
Xóa
Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ Femfesh UK