Dung dịch vệ sinh hàng ngày Saforelle Pháp

Sản phẩm không phải là thuốc điều trị

Là dung dịch vệ sinh rửa hàng ngày, giúp làm sạch.

Dành cho các bạn nữ từ khi có kinh nguyệt trở lên, ngay cả khi mang bầu.

Xóa