Cặp dầu gội xả Weilaiya Đài Loan

Có 2 loại:
  •  Bộ Gừng tươi : Dành cho tóc hay bóng dầu, bết.
  •  Bộ Gừng & Hà Thủ Ô: Dành cho tóc khô xơ, tóc trẻ ngọn.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.