Bảng Phấn Mắt 2 Ô Lilybyred Little Bitty Moment Shadow

Hòa về 4 màu đẹp nhất:

–1: ???????? ?????? tone hồng
–2: ???????? ?????? tone nâu cam
–3: ???????? ?????? tone cam đào
–5: ???? ?????? ?????: tone nâu cam đào